Wie zijn wij

Vincent de Paul Center Nederland

centrum voor sociale spiritualiteit

Vincent de Paul Center Nederland (sinds 2012) is een centrum voor sociale spiritualiteit.

Doel

Vanuit een sociaal-christelijke levensbeschouwing wil het centrum een vernieuwende impuls geven aan het welzijn en de ontplooiing van mensen, aan het versterken van de gemeenschap en aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Vincent de Paul

Bron van inspiratie is Vincent de Paul (Frankrijk, 1581-1660), stichter van de Dames de la Charité, de Congregatie van de Missie, het Genootschap Dochters der Liefde en inspirerende kracht van de wereldwijde Vincentiaanse Familie.

In het leven en werk van Vincent de Paul staan twee pijlers centraal: missie en caritas. Missie is het profetisch visioen van een wereld van waarheid, schoonheid en rechtvaardigheid. Caritas is de effectieve wederzijdse hulp waar en wanneer dat nodig is.

Zowel het grote visioen als de concrete hulp van alledag zijn motor voor ontwikkeling. Ze roepen motivatie, compassie en solidariteit in ons wakker. Deze goede krachten vormgeven en bundelen zijn de kwintessens van het motto van Vincent de Paul: `er is liefde genoeg maar slecht georganiseerd’.

Motivatie

Armoede en gemis zijn niet alleen van vroeger en ginds maar ook van hier en nu. Niet iedereen kan delen in de welvaart (materiële armoede), eenzaamheid en isolement nemen toe (sociale armoede), geloof en zingeving staan onder druk (zingevingsarmoede).

Opzet

Het Vincent de Paul Center is actief op drie terreinen:

  • Vorming & ontwikkeling
  • Vincentiaanse samenwerking
  • Publicaties & lezingen.

Enkele activiteiten (zie ook ‘wat doen wij’)

• Dinsdagconferenties

Kleinschalige bijeenkomsten over oude en nieuwe bronnen van spiritualiteit

• Masterclass ‘Inspireren en Dienen’

Leergang voor sociaal-spiritueel leiderschap

• Generatie17 – werkplaats sociale spiritualiteit

Project voor exploreren en uitwisselen van waarden en wereldbeschouwing

Contact en meer info

secretariaat@vincentdepaulcenter.nl