Wat maakt dat we het volhouden?

Wat maakt dat we het volhouden?

In gesprek over barmhartigheid en zin; 10 jaar transmuraal netwerken in Nijmegen en het Land van Cuijk

was op 22 juni 2022

Gastspreker:  prof. dr. Tjeu van Knippenberg, met zijn nieuwe boek:

 

 

Je verdiepen in je eigen zingeving leidt tot vragen als: Hoe sta ik in de wereld? Wie vertrouw ik tenslotte? Wat hoop ik? Waar houd ik van? Het brengt je aan de grenzen van je bestaan, daar waar je denkt niet meer verder te kunnen. Verkennen van je levensverhaal en het delen met anderen kan helpen voorbij die grenzen te komen.

Grenzen in meervoud zijn er ook tussen religies en levensbeschouwingen. Lange tijd zijn hun antwoorden op zingevingsvragen als louter onverenigbaar met elkaar beschouwd. Vandaag zien we dat openheid voor elkaars verhaal verbinding schept en zicht op wat we in onze kwetsbaarheid delen. Barmhartigheid, anderen spreken van compassie, is een gemeenschappelijke krachtbron. Deze bron houdt ons gaande, helpt ons volhouden in onze zoektocht naar en met elkaar.

Grenzen in meervoud zijn er ook tussen de 0de, 1ste, 2e en 3e lijn, tussen thuis en zorginstelling. Lange tijd bestonden er muren tussen zorg en welzijn in de eigen leefomgeving enerzijds en de benadering door professionals in instellingen. Sinds 10 jaar werken we in Nijmegen en het Land van Cuijk meer en meer transmuraal, willen we meer vertrekken bij mensen en hun verhaal en de begeleiding meer met elkaar afstemmen.

Bij dat alles willen we stilstaan: terugblikken op de afgelegde weg in de afgelopen 10 jaar, ons bezinnen op hoe we het volhouden en zo – vanuit barmhartigheid – kunnen omgaan met grenzen in meervoud. Er is zoals altijd ruimte voor een inspirerend betoog, voor uitwisseling en oefening. Gastspreker is prof. dr. Tjeu van Knippenberg.

Programma

Het is heel bijzonder dat we voor een scholing van het transmuraal netwerk voor het eerst te gast zijn bij onze moslim- zusters en broeders!

13.15 uur            Aankomen.

13.30 uur            Welkom door middagvoorzitters: Saida Aoulad Baktit en Aynur Dogdu

13.40 uur            ‘Werken van barmhartigheid’ door Paul Oosterhoff

13.50 uur            Barmhartigheid en grenzen. Inleiding door gastspreker Tjeu van Knippenberg

14.20 uur            Plenair gesprek met de spreker

14.35 uur            Presentatie van het nieuwste boek van Tjeu ‘Grenzen in meervoud’ door                                             uitgever Rinus van Warven

14.45 uur            Pauze. Ontmoeting

Mogelijkheid tot kopen van het boek
Bekijken van reisexpositie  over barmhartigheid: Zeven schilderijen van Jeltje Hoogenkamp en zeven gedichten van Corrie Kopmels

15.15 uur            Gespreksgroepen: wat maakt dat we barmhartigheid volhouden?

16.50 uur            Plenaire synthese. Barmhartigheid en grenzen… Reactie door Tjeu van Knippenberg

16.30 uur            Stilstaan bij 10 jaar transmuraal werken Zuid-Gelderland en Land van Cuijk

-‘Naar een charter van transmurale aandacht voor zin en levensvragen’. Wim Smeets

-Nieuwe namen, nieuwe projecten:

Theo van Driel, voorzitter Raad van Kerken, over presentie in Nijmegen en omgeving

Annemarie Barkhuis, nieuwe Netwerkcoördinator Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland

17.00 uur            Afronding door de middagvoorzitters.

17.10 uur            Een drankje en hapje. Ontmoeting

17.45 uur            Einde

Na deze bijeenkomst zal de tentoonstelling over barmhartigheid gedurende de maand december beschikbaar zijn om in moskee, kerk, welzijnscentrum of zorginstelling voor een tijdje te exposeren in Zuid-Gelderland en het Land van Cuijk. Contact opnemen via info@zinnet.nl

Deze halfjaarlijkse scholingsbijeenkomsten worden vanaf heden gezamenlijk georganiseerd door de organisaties Zinplus en Zinnet, met als doel: transmuraal en interprofessioneel netwerk-leren.

Meer informatie en aanmelding: info@zinnet.nl  tel. 024-361 33 20 (kantooruren).