Wereldwijd

Vincentiaanse Familie Wereldwijd

De Vincentiaanse Familie is een internationaal netwerk van congregaties en organisaties die hetzij zijn opgericht door Vincent de Paul (1581 – 1660) of die Vincent de Paul als patroon hebben gekozen, dat wil zeggen die zich willen laten inspireren door zijn leven & werk.

In 1617 richt Vincent de ‘Dames de la Charité’ op in Châtillon les Dombes, een stadje in de buurt van Lyon, Frankrijk. Geraakt door de armoede in de stad vindt hij al snel een veertigtal well-to-do vrouwen die graag bereid en in staat zijn om goede hulp te organiseren.

In 1625 volgt de Congrégation de la Mission om de armen in contact te brengen met het Evangelie, in 1633 samen met Louise de Marillac richt Vincent de Compagnie Filles de la Charité op voor hulp en ondersteuning aan mensen en in 1652 samen met Madamne de Pollalion de Union Chrétienne de Saint Chaumond voor onderwijs aan kansarme meisjes.

Later volgen vele organisaties en congregaties zijn voorbeeld waaronder de breed vertakte Société de Saint Vincent de Paul, in Nederland bekend als de Vincentiusverenigingen. Met een aantal vrienden richt Frederic Ozanam in 1833 in Parijs de eerste Vincentiusvereniging op om de armoede in de stad te bestrijden.

Anno nu bestaat de Vincentiaanse beweging uit 156 verschillende organisaties in 150 landen met ongeveer twee miljoen leden. Er zijn mannen-, vrouwen- en mixed-organisaties, religieuze en lekenorganisaties, jongerenorganisaties, zelforganisaties van armen in sloppenwijken en kringen van rijke, goed-opgeleide mannen en vrouwen met een sociaal hart.

De Vincentiaanse Familie in Nederland telt 17 verschillende congregaties en organisaties.

Het kantoor van de internationale Vincentiaanse Familie (FamVin Office) is gevestigd in Philadelphia, USA. Belangrijke speerpunten van de internationale Vincentiaanse Familie (FamVin Global) zijn:

  • Cooperation: versterken van lokale, landelijke en internationale samenwerking
  • Systemic Change: focus op systeemveranderingen voor armoedebestrijding
  • Homeless Alliance: internationaal project voor ondersteunen van lokale initiatieven voor hulp aan dakloze mensen.

Meer informatie over: