Special Request

Onderzoeksproject ‘Special Request’

In het voorjaar van 2018 ontving Vincent de Paul Center Nederland een verzoek van de Vincentian Family om een onderzoek te starten naar de overdraagbaarheid van het Vincentiaans charisma. De Vincentian Family is een wereldwijd netwerk van organisaties, instellingen en congregaties die allemaal hun wortels hebben in Vincent.

Men had gemerkt dat met name leken niet meer zo vertrouwd zijn met religieuze termen. Hoe kunnen we de kerngedachten van Vincent doorgeven aan nieuwe generaties?

Het Vincent de Paul Center Nederland heeft een werkgroep ingericht, die met dit speciale verzoek (vandaar ‘Special Request’) aan de slag is gegaan. Daarin zitten Henrike van Riel, Jozef Tettero, Jos Roemer, Marieke van de Ven en Tjeu van Knippenberg.

Er hebben bijeenkomsten plaats gevonden waarin met elkaar van gedachten werd gewisseld over vragen als: welke betekenis heeft de secularisatie voor ons project? Welke rol speelt taal bij de overdraagbaarheid van het Vincentiaans charisma? Welke vormen van hulpverlening zijn er en wat zou deze vormen Vincentiaans maken?

Naast het voeren van gedachtewisselingen hebben de leden van de werkgroep ook (ervarings-)deskundigen geïnterviewd. Zo zijn er gesprekken geweest met een godsdienstsocioloog, met een theoloog, met een specialist ouderengeneeskunde en met een aantal vrijwilligers bij Vincentiusverenigingen.

In januari 2020 heeft de werkgroep haar eerste bevindingen mogen presenteren tijdens een conferentie van de Vincentian Family te Rome. In de eerste helft van 2021 is het eindrapport gereed. Het voornemen van de werkgroep is om de bevindingen te delen met geïnteresseerden en te bezien welke vervolgactiviteiten er opgezet kunnen worden.