Special Request

Onderzoeksproject ‘Special Request’

In het voorjaar van 2018 ontving Vincent de Paul Center Nederland een verzoek van de Vincentian Family om een onderzoek te starten naar de overdraagbaarheid van het Vincentiaans charisma. De Vincentian Family is een wereldwijd netwerk van organisaties, instellingen en congregaties die allemaal hun wortels hebben in Vincent.

Men had gemerkt dat met name leken niet meer zo vertrouwd zijn met religieuze termen. Hoe kunnen we de kerngedachten van Vincent doorgeven aan nieuwe generaties?

Het Vincent de Paul Center Nederland heeft een werkgroep ingericht, die met dit speciale verzoek (vandaar ‘Special Request’) aan de slag is gegaan. Daarin zitten Henrike van Riel, Jozef Tettero, Jos Roemer, Marieke van de Ven en Tjeu van Knippenberg.

Er hebben bijeenkomsten plaats gevonden waarin met elkaar van gedachten werd gewisseld over vragen als: welke betekenis heeft de secularisatie voor ons project? Welke rol speelt taal bij de overdraagbaarheid van het Vincentiaans charisma? Welke vormen van hulpverlening zijn er en wat zou deze vormen Vincentiaans maken?

Naast het voeren van gedachtewisselingen hebben de leden van de werkgroep ook (ervarings-)deskundigen geïnterviewd. Zo zijn er gesprekken geweest met een godsdienstsocioloog, met een theoloog, met een specialist ouderengeneeskunde en met een aantal vrijwilligers bij Vincentiusverenigingen.

In januari 2020 heeft de werkgroep haar eerste bevindingen mogen presenteren tijdens een conferentie van de Vincentian Family te Rome. In de eerste helft van 2021 is het eindrapport gereed. Het voornemen van de werkgroep is om de bevindingen te delen met geïnteresseerden en te bezien welke vervolgactiviteiten er opgezet kunnen worden.

Actualiseren van Vincentiaans charisma

Op donderdagmiddag 18 november jl. hebben wij, een werkgroep van Vincent de Paul Center Nederland, via Zoom het eindrapport ‘Special Request’ aangeboden aan een delegatie van het Vincentian Family Office (VFO), het bureau van de internationale Vincentiaanse Familie in Philadelphia, USA.

Aanleiding voor deze presentatie vormde het speciale verzoek van VFO om ons te buigen over de vraag: ‘hoe kan het Vincentiaans charisma in de huidige tijd opnieuw verstaanbaar worden gemaakt?’

Het bestuur van Vincent de Paul Center NL tuigde een werkgroep op, die met dit ‘special request’ aan de slag zou gaan. De werkgroep bombardeerde hun project meteen met deze titel: special request.

In mei 2018 startte de werkgroep met haar onderzoek. Er werden gesprekken gevoerd met relevante deskundigen, er werd veel uitgezocht en onderling bediscussieerd, een presentatie van de voorlopige bevindingen werd gegeven tijdens een conferentie van de Vincentiaanse Familie in januari 2020 in Rome en onlangs werd het project afgerond.

In oktober werd het eindrapport toegestuurd naar het Vincentian Family Office. Op 18 november konden we de resultaten en aanbevelingen van het eindrapport bespreken met Joe Agostino CM, international coordinator VFO, en sr. Marge Clifford DC, advancement coordinator VFO en tevens vertegenwoordiger van de sponsor die het onderzoek faciliteerde.

Via een PowerPoint werd het rapport toegelicht waarna een boeiend gesprek volgde. Uitkomst van het gesprek: het eindrapport zal worden voorgelegd aan de St. John’s University in New York en aan het hoofdkantoor van de Vincentiusverenigingen wereldwijd. Grote kans dat dit onderzoek nog een vervolg krijgt.

Het eindrapport is op verzoek bij het secretariaat van Vincent de Paul Center NL verkrijgbaar, zowel de samenvatting als het uitgebreide rapport (secretariaat@vincentdepaulcenter.nl).

In januari 2020 presenteerden wij op de vincentiaanse Leaders Meeting in Rome de resultaten van het project ‘Special Request’ dat dan toe. Na een introductie van ‘wie zijn wij’ vertelden we over het onderzoeksproces en illustreerden het onderzoeksterrein met een persoonlijk verhaal:

Presentatie Special Request – Untermarchtal (Dld) 19-22 april 2022

Tijdens de meerdaagse bijeenkomst van MEGVIS (MittelEuropäischer Gruppe Vinzentinische Studiën) presenteerden enkele leden van de werkgroep ‘Special Request’ de aanloop naar het project (Marieke), de opdracht en de resultaten van het project (Jos) en tot slot de context en de follow-up ervan (Tjeu). Hierbij de powerpoints van de presentatie.

MEGVIS 2022 – 3 PPT Tjeu

MEGVIS 2022 – 1 PPT Marieke

MEGVIS 2022 – 2 PPT Jos


Vincent de Paul Center Nederland – centrum voor sociale spiritualiteit
werkgroep ‘Special Request’

dr.Jos Roemer, projectleider

en verder de leden:
prof. dr. Tjeu van Knippenberg cm
drs. Henrike van Riel
prof. dr. Jozef Tettero
drs. Marieke van de Ven