Vincent de Paul

Vincent de Paul

leven en werk, missie en caritas

Vincent de Paul (1581 – 1660) groeit op in het zuidwesten van Frankrijk in een eenvoudig boerengezin.

Als hij 14 jaar is, stuurt zijn vader hem naar school in het naburige Dax. Scholing en priesterschap verschaffen in die tijd immers mogelijkheden voor het verwerven van een goed inkomen.

Na jaren van dwalen vindt Vincent zijn bestemming in de solidariteit met arme en kwetsbare mensen. Uit ervaring weet hij hoe desastreus armoede kan zijn. Hij weet dat brood, onderdak en aandacht onmisbare voorwaarden zijn voor kwaliteit van leven en ontwikkeling.

Twee idealen staan hem voor ogen: het opheffen van armoede en het bijdragen aan de geestelijke ontwikkeling van mensen.

Samen met zielsverwanten, met name Louise de Marillac, werkt hij aan de realisering van deze idealen in Saint Lazare, een 32 hectare grote priorij met gebouwen en landerijen, destijds gelegen tegen de stadsmuren van Parijs.

Met voedselprogramma’s, sociale opvang en ziekenzorg hoopt hij bij te dragen aan het materieel welzijn van mensen. Daarbij heeft hij aandacht voor de kwaliteit van de zorgrelatie; dat moet een relatie zijn die het zelfrespect en de waardigheid van ieder bevordert.

Met colleges, bezinningsdagen en meditaties hoopt hij bij te dragen aan het geestelijk welzijn van mensen en aan de pastorale professionaliteit van de geestelijkheid.

Tot op de dag van vandaag is Vincent een sociaal icoon van de katholieke kerk.