Jubileumsymposium

Jubileumsymposium

In 2022 zal het Vincent de Paul Center Nederland haar 10-jarig jubileum vieren met een symposium. Dan zal tevens stil gestaan worden bij het afscheid van Tjeu van Knippenberg als voorzitter van het centrum. Gelukkig blijft hij nog wel actief.

Gedacht wordt een dag in najaar 2022.

Zodra de definitieve datum, tijd en locatie bekend zijn, vindt u deze hier op de website.