Generatie17

GENERATIE17 – PLATFORM VOOR VERHAALPRAKTIJKEN

Generatie17, kortweg G17, is een project voor de verdere ontwikkeling van sociale spiritualiteit. Dit doen we door in kleine groepen – verhaalpraktijken genoemd – waarden en wereldbeschouwing verder te exploreren en uit te wisselen.
Klik hier voor de folder

Waarden en wereldbeschouwing

G17 draait rond de vraag hoe wij in de wereld staan: hoe sta ik in de wereld? wie vertrouw ik?  wat hoop ik? waar houd ik van? wat leer ik van knooppunten in mijn levensloop? aan welk gedrag wordt dit zichtbaar? Waar haal ik mijn inspiratie vandaan?*

Voor wie

De praktijken van G17 zijn bedoeld voor degenen die hun kijk op het leven in beweging willen brengen door het eigen verhaal te onderzoeken en het met anderen te delen.

Aanmeldingen

Inmiddels zijn alle groepen vol en gestart. De eerste ervaringen van deze pilotgroepen zijn zeer positief. Als er voldoende belangstellenden zijn, kunnen na afronding van de pilotgroepen nieuwe groepen worden gestart. U kunt zich hiervoor alvast aanmelden bij ofwel de desbetreffende praktijkbegeleider ofwel bij Theo Gallé, G17@vincentdepaulcenter.nl.

Kosten

De pilotgroepen zijn gratis. Bij vervolggroepen zal een bijdrage worden gevraagd ter bestrijding van de onkosten. De hoogte hiervan is op dit moment nog niet bekend.

De verhaalpraktijken

Bezielen en bezield worden – in contact met je bron, jezelf, de ander, de wereld

Geraakt worden tot in je ziel. Met hart en ziel je inzetten voor een ideaal. Een zielsverwant vinden.  Onze taal kent veel uitdrukkingen over de ziel. En dat is niet voor niets. Bezieling is een primaire levensbehoefte. Lees meer

Bijbelverkenningen – gesprekken rond bijbelverhalen

In een kleine groep van maximaal vijf deelnemers verkennen we de werkelijkheid van verhalen van het Oude en Nieuwe Testament waardoor de zeggingskracht kan oplichten die deze bronverhalen voor ons actuele leven & werk kunnen hebben. Lees meer

De tafel van vijf – gesprekken over levensbeschouwelijke oriëntatie

Aan de Tafel van Vijf onderzoeken wij wat het is om mens te zijn in deze tijd en op dit moment van ons leven. We doen dit in gesprek en reflectie, samen en  elk voor zich. Uit het delen van ervaringen en stukjes levensverhaal licht onze levensbeschouwing en levensoriëntatie op, in zijn/haar eigenheid en overeenkomsten. Lees meer

Oost-West verhaalopstellingen – thema-opstellingen met universeel spirituele verhalen

Door middel van thema-opstellingen (methode B. Hellinger) gaan we betekenisvolle verhalen onderzoeken uit o.a. het Zenboeddhisme, Soefisme, Taoïsme en het Christendom. Lees meer

ReliBio – verkenning en uitwisseling  van de religieuze biografie

Tijdens de bijeenkomsten vertellen de deelnemers hun levensgeschiedenis aan elkaar  en ze beschrijven de functie en betekenis van religie daarin. Op deze manier exploreren de groepsleden de rol van religie in hun leven. Lees meer.

Verhalencyclus – vertelpodium rond een thema

Het Vertelpodium is een maandelijkse vertelavond waar mensen verschillende verhalen vertellen rond één thema: waargebeurde verhalen en cultuurverhalen, zoals Bijbelverhalen, mythen en sprookjes.
Deze groep is in ontwikkeling. Lees meer

* zie ook publicatie van Tjeu van Knippenberg ‘Grenzen in meervoud – de dynamiek van verhaaldomeinen’  (ISBN 78-94-93175-47-1).