Agenda

Meer weten algemeen? Mail naar: secretariaat@vincentdepaulcenter.nl
Meer weten over G17-groepen? Gebruik het contactformulier
of mail naar: G17@vincentdepaulcenter.nl

 

2023 Activiteit Wie
11 januari Platform CM & Co – werkgroep ‘Nijmegen’ – notitie ‘Toekomstverkenningen’ werkgroep ‘Nijmegen’ van Platform
14 januari Uitvaart Albaer Hillen, oud-bestuurslid Tjeu van Knippenberg, voorganger
17 januari Bijeenkomst ‘Mijn Kijk op het Leven’ Tjeu van Knippenberg
31 januari Werkgroep ‘Zingeving, Ethiek en Religie’ Congregatie van de Missie, zorgcentrum Vincent Depaul, Vincent de Paul Center NL
1 februari Bijeenkomst Platform CM & Co Congregatie van de Missie, Kepèlse Initiatiefgroep, Mgr. Schraven Stichting, Orgelcommissie,  Zorgcentrum Vincent Depaul, Vincent de Paul Center NL
7 februari Bestuursoverleg bestuur
8 februari Conferentie bij Dochters der Liefde Tjeu van Knippenberg
1 maart G17-bijeenkomst ‘Bijbelverkenningen’ groep Bijbelverkenningen
7 maart Dinsdagconferentie ‘Zorg voor de Ziel – serie III.1 – thema ‘Matthew Fox – nieuwe vormen van spiritualiteit’ begeleider Gosien Boerboom, theoloog
8 maart Conferentie bij Dochters der Liefde Tjeu van Knippenberg
9 maart G17-groep ‘Levensloop en Levensbeschouwing’
14 maart Dinsdagconferentie ‘Zorg voor de Ziel – serie III.2 – thema ‘De blik van God – een nieuwe vertaling van Cusanus’ begeleider Inigo Bocken, wetenschappelijk medewerker Titus Brandsma Instituut
16 maart Werkgroep Generatie17 werkgroep
21 maart Bijeenkomst Platform CM & Co Congregatie van de Missie, Kepèlse Initiatiefgroep, Mgr. Schraven Stichting, Orgelcommissie,  Zorgcentrum Vincent Depaul, Vincent de Paul Center NL
21 maart Dinsdagconferentie‘Zorg voor de Ziel – serie III.3 – thema ‘Het welbevinden van jongeren bezien vanuit de jeugdpsychiatrie’ begeleider Daniël van Dijk, psychiater
24 maart G17-groep ‘Levensloop en Levensbeschouwing’
28 maart Dinsdagconferentie ‘Zorg voor de Ziel – serie III.4 – thema ‘Vragen rondom bedreigingen van ons bestaan’ begeleiders Leon Claessen, initiatiefnemer woongemeenschap Eikpunt, en Rob van Woerkom, bioloog
4 april Bestuursoverleg bestuur
14 april G17-bijeenkomst ‘Bezielen & Bezield Worden’ groep ‘Bezielen’ 3
18 april Werkgroep ‘Zingeving, Ethiek en Religie’ Congregatie van de Missie, zorgcentrum Vincent Depaul, Vincent de Paul Center NL
19 april Conferentie bij Dochters der Liefde Tjeu van Knippenberg
2 mei Dinsdagconferentie
9 mei Dinsdagconferentie
16 mei Dinsdagconferentie
23 mei Dinsdagconferentie
24 mei Conferentie bij Dochters der Liefde Tjeu van Knippenberg
6 juni Bestuursoverleg + Informeel Overleg bestuur + medewerkers
13 juni Kennismakingsbijeenkomst met fr. Gregorio Bañaga, vicaris-generaal Congregatie van de Missie bestuur + medewerkers
21 juni Conferentie bij Dochters der Liefde Tjeu van Knippenberg
28 juni G17-bijeenkomst ‘Bijbelverkenningen’ groep Bijbelverkenningen
27 juli G17-goep ‘Bezielen & bezield worden‘ groep ‘Bezielen’ 4
30 augustus G17-bijeenkomst ‘Bijbelverkenningen’ groep Bijbelverkenningen
1 september G17-bijeenkomst ‘Bezielen & Bezield Worden’ groep ‘Bezielen’ 3
5 september Bestuursoverleg bestuur
5 september Dinsdagconferentie
12  september Dinsdagconferentie
19 september Dinsdagconferentie
26 september Dinsdagconferentie
28 september Eerste Vincent de Paul lezing
7 november Bestuursoverleg bestuur
7 november Dinsdagconferentie
14 november Dinsdagconferentie
21 november Dinsdagconferentie
22 november G17-bijeenkomst ‘Bijbelverkenningen’ groep Bijbelverkenningen
28 november Dinsdagconferentie