Vincentian retreat

Een internationale retraite in ontwikkeling

Het bureau van de internationale Vincentiaanse Familie nam in 2020 het initiatief voor een wereldwijde Vincentiaanse retraite. Een groep van mensen afkomstig uit Azië, Afrika, Europa, Noord en Zuid Amerika werkt samen om deze retraite tot stand te brengen. De bedoeling is om te komen tot een reflectie- en bezinningsmodel waaruit de miljoenen leden van de Vincentiaanse Familie materiaal kunnen putten om de Vincentiaanse geest vandaag de dag betekenisvol te laten zijn.

Ook Vincent de Paul Center NL maakt deel uit van deze werkgroep. Gaande het project is duidelijk geworden dat actualisering van het Vincentiaans gedachtengoed een spannend gebeuren is, niet alleen vanwege de bijzondere waarde van deze waarden- en handelingsoriëntatie, maar ook vanwege de grote culturele diversiteit tussen de continenten.

Meer informatie over FamVin Global, zie op deze website Vincentiaanse Familie Wereldwijd