Praktijk ‘Oost-West Verhaalopstellingen’

Project Generatie17 – werkplaats sociale spiritualiteit

Praktijk ‘Oost-West Verhaalopstellingen’ – opstellingen met universeel spirituele verhalen

Door middel van thema-opstellingen (methode B. Hellinger) gaan we betekenisvolle verhalen onderzoeken uit o.a. het Zenboeddhisme, Soefisme, Taoïsme en het Christendom.

Tijdens een bijeenkomst kan één van de 4 deelnemers een spiritueel verhaal kiezen en daarmee zijn eigen innerlijke dialoog in waarden en betekenis in zijn leven tot uitdrukking brengen, opstellen en verder ontwikkelen.

Niet alleen de deelnemer zelf, maar ook de representanten kunnen op die manier tot mogelijk nieuwe inzichten komen, vooral voor zichzelf, maar ook in relatie tot elkaar, tot de samenleving of in de richting van de verdere ontwikkeling van `homo sapiens’ (zie Y. Harari) naar een `homo religiosus’.

Verhalen die gebruikt kunnen worden zijn b.v.  verhalen uit de Bijbel of het verhaal van Sint Franciscus, die `in meditatie’ in staat was tot communicatie met de dieren, planten en bomen. Dit verhaal kan het uitgangspunt zijn voor een opstelling rondom de relatie religie, natuur, duurzaamheid en/of coronapandemie.

Maar er kan ook gekozen worden voor b.v.  een Japans Zen-verhaal, waarin een spirituele meester benaderd wordt door een samurai-warrior, die de Zenmeester vraagt: `What is hell’? and `What is heaven’?  De Zenmeester geeft daarop een typisch inzichtelijk Zen-antwoord / Koan.

Ook  het verhaal van Jesus , die de kooplieden uit de tempel verjaagt, kan gebruikt worden om de relatie handelslui (economie), religie en naar wens mogelijk duurzaamheid op te stellen.

Vriendschap, saamhorigheid en compassie zijn belangrijke kernwaarden tijdens de opstellingen en meditaties.

Voorafgaand aan een opstelling en ook ter afronding aan het einde, wordt een meditatie gedaan
(verschillende Mindfulness Rebalance-methoden, prayer-meditation en ook Tibetaanse Nadabrahma meditation).

Opzet

–  vier bijeenkomsten, om de drie weken, met max. 5 deelnemers (incl. begeleider)

–  de facilitator/begeleider werkt met het model van systeem- c.q. familieopstellingen volgens Bert Hellinger en ook van Rupert

–   de facilitator participeert waar mogelijk ook

–   de bijeenkomsten hebben geen therapeutische doelstelling maar willen de dialoog bevorderen met jezelf, met anderen, met onze samenleving, de cultuur en de natuur, waarmee we elkaar kunnen helpen naar een hoger niveau kunnen komen (transcendentie).

Data

In onderling overleg.

Locatie

Nijmegen

Facilitator

José Smets is eerstelijns – en GZ-psycholoog en heeft een zelfstandige psychologenpraktijk in Eindhoven en Deurne. Sinds zijn 15e jaar beoefent hij met veel plezier verschillende soorten meditatietechnieken.

Hij heeft hiermee veertig jaar ervaring opgedaan in o.a. India en de VS. Sinds 1998 nam hij elk jaar  deel aan de Internationale trainingen met o.a. Bert Hellinger, Hunter Beaumont  en Gunthart Weber, enz. Sinds die tijd werkt hij zowel groepsmatig als individueel met systeem- en familieopstellingen (één van zijn passies).

Meer informatie?

José Smets
smets3@gmail.com

Terug