Masterclass

Masterclass ‘Inspireren en Dienen’

Vincent de Paul Center Nederland organiseert de meerdaagse masterclass ‘Inspireren en Dienen’, een leergang voor sociaal-spiritueel leiderschap. Deze leergang is ontwikkeld en wordt uitgevoerd in samenwerking met DePaul University, Chicago USA.

Deelnemers maken kennis met actuele vormen van dienend leiderschap in de geest van de grote sociaal-spirituele tradities, verdiepen hun persoonlijke spiritualiteit en leren dit leiderschap concreet te vertalen naar hun eigen professionele en sociale context om van daaruit bij te dragen aan de kwaliteit van de samenleving als geheel.

Vier invalshoeken

  • een actueel perspectief op ‘dienend leiderschap’ van auteur Robert Greenleaf
  • een spirituele verdieping op basis van de Vincentiaanse traditie
  • een persoonlijke verdieping op de thema’s ‘identiteit’ en ‘levensverhaal’
  • een perspectief op de samenleving: van late moderniteit naar reflectieve moderniteit.

Docenten en coaches

De colleges worden gegeven door dr. Patricia Bombard (De Paul University, Chicago), prof. dr. Tjeu van Knippenberg en dr. Jos Roemer. De practica worden begeleid door ervaren coaches.

Voor wie

De masterclass is bedoeld voor geïnteresseerden met leidinggevende taken

Toelatingscriteria:

  • een werk- en denkniveau op academisch of Hbo-niveau,
  • affiniteit met het levensbeschouwelijk domein
  • een rol als (bege)leidinggevende in een bedrijf, instelling of organisatie

Toelating geschiedt op basis van een voorgesprek en een motivatiebrief.

Locatie

Deze worden gehouden in een gemoderniseerd klooster in een bosrijke omgeving, Kloosterhotel ZIN, in Vught.

Accreditatie

Er is accreditatie voor de Masterclass ‘Inspireren en Dienen’ van SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)  www.skgv-register.nl

De Masterclass  is geregistreerd en heeft het kwaliteitslabel van het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Masterclass in 2022

Afhankelijk van de corona-ontwikkelingen zal de volgende masterclass worden georganiseerd in 2022.

Meer informatie

Wanneer meer bekend is over data, vindt u dit op deze website.

U kunt ook contact opnemen frater Broer Huitema, contactpersoon masterclass ‘Inspireren en Dienen’ huitema.broer@gmail.com of bellen 06-13473843.

 

Moodboard van Masterclass in 2018

Reacties van deelnemers:

 

Stilstaan bij leiderschap, je bron en je verhaal maakt bewust en geeft inhoud om te handelen: zeer waardevol voor werk en leven.
Astrid Kraal

 

Een uitgelezen gelegenheid om skills op het gebied van leiderschap te ontwikkelen door via colleges, tekststudie en het met elkaar werken en beleven in groepen dichter aan de bron van sociaal-spiritueel leiderschap en het zijn te raken.
Sibo Arbeek

 

De Masterclass heeft mijn bewustzijn van mijn identiteit en op welke manier ik mijn steentje bij kan dragen in mijn werk en  maatschappij op een positieve manier beïnvloed. In een paar woorden : Inspirerend, diepgang, uitdagend.
Katinka Coenen

 

De Masterclass Servant Leadership geeft mooie inzichten en inspiratie. En veel praktische adviezen, om meteen om te zetten in acties. Verdieping en plezier, onder bezielde leiding. Wat een aanrader!
Peter Reijers