Praktijk ‘De tafel van vijf’

Project Generatie17 – werkplaats sociale spiritualiteit

Praktijk ‘De tafel van vijf’

Aan de Tafel van Vijf onderzoeken wij wat het is om mens te zijn in deze tijd en op dit moment van ons leven. We doen dit in gesprek en reflectie, samen en  elk voor zich. Uit het delen van ervaringen en stukjes levensverhaal licht onze levensbeschouwing en levensoriëntatie op, in zijn/haar eigenheid en overeenkomsten.

Het kader voor de vijf bijeenkomsten om de twee weken vormt het boek ‘Grenzen in meervoud – de dynamiek van verhaaldomeinen’ van Tjeu van Knippenberg. Het lezen hiervan is aanbevolen, maar niet noodzakelijk.

De bijeenkomsten vinden plaats in Ravenstein. Tijdstip van de dag/avond zijn steeds in overleg met de deelnemers.

Theo Gallé (1953), sociaalpsycholoog en oud-geestelijk verzorger, begeleidt de dialoog en neemt ook zelf deel.

Meer informatie?

Theo Gallé
th.galle@home.nl

Terug