Oecumenisch Middaggebed

Elk jaar wordt een Oecumenisch Middaggebed georganiseerd. Het Middaggebed is een open bijeenkomst waarin aandacht voor vrouwen centraal staat, met name voor vrouwen in bedreigende situaties. Het initiatief is geïnspireerd door leven en werk van mgr. Schraven c.m. Deze Nederlandse bisschop werd in 1937 in China met acht metgezellen vermoord toen hij weigerde 200 vrouwen over te dragen aan Japanse soldaten.

Het Oecumenisch Middaggebed vindt op wisselende locaties plaats. Op 16 november 2019 werd het Middaggebed georganiseerd in de Titus Brandsma Gedachteniskerk te Nijmegen met als programmaonderdelen o.a. ‘een Litanie van Hoop’ en de lezing ‘Geweld tegen vrouwen in Heiligenverhalen’ door de theologe Marian Geurtsen.

Vanwege de coronabeperkingen kon het Middaggebed in 2020 geen doorgang vinden. Zodra er meer bekend is over het eerstvolgende Middaggebed, vindt u dat hier op deze website.

Het Oecumenisch Middaggebed is een samenwerking van:

  • Mgr. Schraven Stichting, initiatiefnemer
  • Konferentie Nederlandse Religieuzen
  • Netwerk Katholieke Vrouwen
  • Titus Brandsma Memorial
  • Vincent de Paul Center Nederland
  • Zusterwerk, expertisecentrum mensenhandel in relatie tot religie

uitgesteld wegens corona