Praktijk ‘Vertelpodium’-oud

Project Generatie17 – werkplaats sociale spiritualiteit

Praktijk ‘Vertelpodium’

Instructions for living a life.
Pay attention.
Be astonished.
Tell about it.
– Mary Oliver

Het Vertelpodium is een maandelijkse vertelavond waar mensen verschillende verhalen vertellen rond één thema: waargebeurde verhalen en cultuurverhalen, zoals Bijbelverhalen, mythen en sprookjes.
De verhalencyclus volgt thematisch min of meer het kerkelijk jaar, dat als het ware een kapstok biedt voor verschillende thema’s. In de cyclus van het kerkelijk jaar keren alle grote menselijke thema’s terug: verlangen, lijden, liefde, conflict, verraad, bezieling, rouw, verwachting, geboorte etc.

Een verhaal uit de christelijke traditie biedt steeds de ingang tot het thema van de avond, maar blijft daarbij `verhaal onder de verhalen’. Het is één van de betekenisvolle verhalen die mensen elkaar over dit thema vertellen. Uiteindelijk gaat het om het delen van de menselijke ervaringen die in de verhalen tot uitdrukking komen. De verschillende verhalen laten evenzovele kanten van een bepaalde menselijke ervaring zien.

Rond de naamdag van Thomas van Aquino (28 januari), filosoof en kerkleraar, kan bijvoorbeeld een vertelavond worden opgezet rond het thema leraar – leerling. Ook in andere tradities en culturen zijn hierover prachtige verhalen te vinden, en velen van ons kunnen ook uit eigen ervaring een verhaal vertellen over een bijzondere leraar in hun leven.

De verhalen op een vertelavond kunnen ons ontroeren of tot nadenken stemmen, ons aan het lachen of juist aan het huilen maken, ons troost, houvast of inzicht bieden. Maar altijd zal hopelijk gelden dat we na afloop van de avond als `meer mens’ naar buiten stappen.

De eerste vertelavond zal plaatsvinden in december 2021.
Thema: de terugkeer van het licht.
Naar aanleiding van de naamdag van Santa Lucia (13 december), patroonheilige van het licht in de ogen.

Locatie en datum: worden nog bekendgemaakt.- uitgesteld wegens corona

Praktijkbegeleider

Henrike van Riel, filosofe
riel.henrike@gmail.com

Terug